Likeolj minket

Szűrés

TOP termékek

SMS:+36-30-1717-170 | E-mail: info@edilkamin.shop | Messenger | Whatsapp |   Telefon:kérjük írásban érdeklődjenek!

Garancia

FONTOS TUDNIVALÓ
Az Edilkamin összes termékein, amelyek garnciában vannak a megfelelő
felszerelés befejezésekor el kell végezni a kipróbálásukat, mielőtt esetenként
elvégeznék a kiegészítő kőműves munkákat, úgy mint: az ellenkémény
kivitelezése; a megfelelő burkolat felszerelése; falpillérek megépítése, a falak
festése, stb. Az Edilkamin nem felel sem ezeknek az építményeknek
eltávolítása miatt keletkezett károkért, sem ezek újraépítése miatt keletkezett
károkért, még akkor sem, ha az esetenként meghibásodott részek
kicserélésének következtében válnak szükségessé a fent említett műveletek.
Ajótállás az 1994/44 számú európai rendelkezés szerint kerül értelmezésre.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1)Az Edilkamin termékek a vásárlás időpontjűtól számított 24 hónapos
garanciával rendelkeznek, amelyet egy, a márkakereskedő által kiállított,
hivatalos dokumentummal kell igazolni (szállítólevél, számla, blokk) amely
alapján egyértelműen beazonosítható a megvásárolt terméke, és annak
vásárlása/szállítása, illetve az ellenérték kifizetése.
A 24 hónapnyi garancia elteltével minden karbantartási műveletet a vásárló
fizet.
2) Az Edilkamin kizárólag csak a fatüzelésű termékekre a vásárlás
dátumától számított 5 éves garanciát biztosít.
Ezért a garancia és a hosszabbítás teljes ideje 2016. november 1-től,
kizárólag csak a fatüzelésű termékek esetén, a vásárlást igazoló
számlán feltüntetett dátumtól számított 5 év.
* nem vonatkozik a kettős égésű termékekre
3) Konformitási problémák
A konformitási problémákra vonatkozóan, amelyek a termék élettartamának
első 6 hónapjában jelentkeznek, az Edilkamin megpróbálja a hibát a vásárló
mindennemű terhelése nélkül elvégezni. A hetedik hónaptól kezdve a
huszonnegyedik hónapig, amennyiben konformitási hiba nem
megállapítható, a munkavégzés és az esetlegesen használt cserealkatrészek
árát az Edilkamin állja, míg a vásárló fizeti a telefonhívás költségét,
amennyiben a beavatkozás helyben történik. Bizonyítható konformitási hiba
esetén ez utóbbi költséget is az Edilkamin állja.
Ha a konformitás helyreállítása a termék megjavításával nem lehetséges,
akkor az Edilkamin kötelezi magát a termék cseréjére, a kicserélendő termékkel
megvásárolt jótállás esedékességének és feltételeinek betartása
mellett.
4)A2002.02.02, 24. sz. törvényerejű rendelet értelmében panaszokat ahhoz a
viszonteladóhoz kell benyújtani, akinél a terméket megvásárolta.
5)A viszonteladó, a jótállás megszűntének és a működőképesség hiányában
kapcsolatba lép a területen kijelölt ügyfélszolgálattal, aki egyezteti a jelölt
üzemzavar meghatározásának és eltávolításának idejét és módját.
6)Avásárló, amennyiben már előzőleg volt kapcsolatban az Edilkamin kijelölt
ügyfélszolgálatával, fordulhat közvetlenül hozzájuk is, akiknek azonnal
értesíteniük kell a viszonteladót, amelynél a termék megvásárlásra került és el
kell végezniük az elvégzendő, működésre és garanciára vonatkozó
ellenőrzéseket.

JÓTÁLLÁS MEGSZŰNÉSE
Ajótállás megszűnésének okai:
- a vásárlást igazoló adóügyileg érvényes, a vásárlás pillanatában kiadott
dokumentum hiánya;
- a vásárlást igazoló dokumentum olvashatatlansága;
- a termék megrongálása;
- a berendezés gyártási számainak megváltoztatása, olvashatatlansága,
kitörlése vagy hiánya;
- a termék helytelen vagy a vásárlási szerződés szerves részét képző, minden
csomagban megtalálható utasításoknak nem megfelelő használata, és
különösen a jelzettnél nagyobb mennyiségű terhelés és időtartam vagy nem
az ajánlott vagy az utasításokban nem szereplő üzemanyag használata;
- a pellet tüzelésű kályhák esetén a termék műszaki leírásában szereplőtől
eltérő jellemzőjű üzemanyag használata;
- a termék rendszeres tisztításának és időszakos karbantartásának el nem
végzése, különösen a pellet tüzelésű kályhák évszakonkénti rendszeres
karbantartása egy kijelölt ügyfélszolgálat által;
- a termékek nem szabályos vagy az érvényben levő szabványokkal és
minden egyes termékhez mellékelt utasítással nem konformis összeállítása;
- a beton részek habarcsaiban lélegző termék hiánya;
- a pellet tüzelésű kályhák működésének hiánya vagy hibás működése, az
időben túl gyakran végzett be/kikapcsolások száma miatt;
- hibás üzembe helyezés és, a pellet tüzelésű termékek esetén nem az

Edilkamin által kijelölt ügyfélszolgálat által végzett ellenőrző próba (a pellet termékekre)
- nem kijelölt személyek által végzett karbantartás

KIZÁRÁS
Agarancia nem vonatkozik:
- kőműves munkákra;
- az elektrikai és elektromos összetevők hibáira, amelyek a névleges
feszültségtől eltérő elektromos áram használatára vagy a megengedett
határokon túli áramingadozásra vagy nem szabvány szerinti berendezésre
történő csatlakozásra vezethetők vissza;

- légköri és természetes jelenségek miatt okozott hibákra (villám, árvíz, tűz, földrengés, stb);

- külső események vagy feltételek miatt okozott hibákra (gáz-, víz-, levegőhiány, stb.);

- az üvegekre, rácsokra és más öntöttvas részekre, amelyek deformálódhatnak és/vagy eltörhetnek a nem megfelelő használat vagy a használati utasításban szereplőtől eltérő üzemanyagok használata vagy a hosszú ideig tartó állandó égetés, eco-keram® és tűzálló tűzhelyek miatt;

- a hidraulikus szobakandallók esetén az előző pontban leírtak mellett, a berendezés részeire és a nem az Edilkamin általi HMV termelésre;

- a keramia vagy eco-keram® burkolatokra, azok helytelen hasznalata vagy veletlen torese eseten;

- a láthatóan hibás burkolatokra (repedések, deformálódások, stb.), amelyek a fa részeken láthatók, úgyszintén a márvány néhány jellemzője (hornyok, só, piszok, tónusváltozások, kisebb hornyok, stb.), amelyek nem változtatják meg a termék állagát, de eltérőek lehetnek az Edilkamin katalógusaiban bemutatott különböző fényképeken látható erezetektől és/vagy tónusoktól;

- esetleges kisebb hasadások vagy repedések, amelyek a cement-/agyag hab-/samott-tégla habarcsban előfordulhatnak, mivel az összetevők típusa és jellemzői nem minősíthetők hibának és/vagy hiányosságnak;

- a pellet tüzelésű kályhákra, a begyújtó ellenállásokra, a tömítésekre és az öntöttvas olvasztótégelyre;

- a kijelölt ügyfélszolgálat által a pellet tüzelésű termék, az üzembe helyezési jegyzőkönyvben szereplő szükséges tarázására.

A garancia alól ugyancsak ki vannak zárva a berendezés üzembe helyezéséhez kapcsolódó munkálatok (csavarok, bilincsek, stb. kihajtása) és a gáz-, víz-, elektromos ellátóegységekre csatlakoztatás, valamint minden külső összetevő ezekre csatlakoztatása, amelyeknél a fogyasztó a használat és/vagy karbantartás során közvetlenül közbeavatkozhat, vagy amelyek elhasználódhatnak. Ha a kijelölt műszaki szakember által végzett ellenőrzés során a terméken nincs működési hiba, amelyre a vásárló panaszkodik, akkor a közbeavatkozás költségeit teljes mértékben ez utóbbi viseli.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Az Edilkamin minden személyekben, állatokban vagy tárgyakban létrejövő sérülésre vonatkozó felelősséget elhárít, amely a megfelelő utasításokban jelölt és különösen a termék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó figyelmeztetések teljes mértékű vagy részleges figyelmen kívül hagyása miatt történik.
A sérült be kell, hogy bizonyítsa a sérülést, a gyártási hibát és a gyártási hiba és a sérülés közti okot és be kell, hogy jelentse ezt a terméket eladó viszonteladónak, a 2002. 02. 02., 24. sz. törvényerejű rendelet értelmében.

HATÓSÁG
Bármilyen nézeteltérés esetén kizárólag a vásárló állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyének bírósága illetékes.

UTASÍTÁSOK A TERMÉK HIBÁS MŰKÖDÉSE ESETÉN

Atermék hibás működése esetén a vásárló:
- olvassa el az utasításokat tartalmazó könyvecskét és ellenőrizze, hogy a hiba helyreállítható-e a könyvecskében tartalmazott utasítások követésével;
- ellenőrizze, hogy a hiba garanciás-e, amennyiben nem, akkor a javítás költségei őt terhelik;
- értesítse a viszonteladót bejelentve: a berendezés modelljét; a vásárlás időpontját a saját teljes neve, címe és telefonszáma közlésével és egyezzen meg vele a munkálatok időpontját és módját, úgyszintén a költségeket illetően, amennyiben a hiba nem garanciás;
- értesítse a területi kijelölt ügyfélszolgálatot (a Zöld számot a www.edilkamin.com oldalon találja) bejelentve: a berendezés modelljét; a vásárlás időpontját; a viszonteladó neve, a saját teljes neve, címe és telefonszáma közlésével és egyezzen meg vele a munkálatok időpontját és módját, úgyszintén a költségeket illetően, amennyiben a hiba nem garanciás